+ ,
my.kzn

Google my.kz


, + ,  


..
,..
*, , ,, , , , , , , , , , ˸ , , (), , , , ,,, ,,, ,, , , , ,., , , , ,, , , , , , , , ,,
: :  

: 2,   : 1 - 2,  : 1/1. 

188442; :   ,
     : 
 , ,, .
: ,; 06.09.2017 30 .11 .


187498; : T . .  ,
  ,    . 
 
 : 
 
-  . 
-   . . 
-  . 
 
 5500 . . 
 
    >> www.obrabotka-zakazov.tk <<
: ,; * 18.05.2017 180 .50 .: 2,   : 1 - 2,  : 1/1. 

|<<   (1)   >>| 

, , , , (.),