+ ,
my.kzn



, + ,  


..
.,,..
. ..
: :  

: 2,   : 1 - 2,  : 1/1. 

193890; : .5000 .  ,
 Panasonic, LG, Samsung, Karel .  . .
: . ; 31.01.2020 730 .669 .


190893; : .5000 .  ,
 Panasonic, LG, Samsung, Karel  . . .
: . ; 14.08.2018 730 .134 .



: 2,   : 1 - 2,  : 1/1. 

|<<   (1)   >>| 





, , , , (.),