+ ,
my.kzn

Google my.kz


, + ,  


..
,..
*, , , , , ,, , ,
: :  

: 1,   : 1 - 1,  : 1/1. 

187127; : . .  ,
  ,    . 
 
 : 
 
-  . 
-   . . 
-  . 
 
 5500 . . 
 
    >> www.obrabotka.zarplatt.ru <<
: ,; * 20.04.2017 180 .22 .: 1,   : 1 - 1,  : 1/1. 

|<<   (1)   >>| 

, , , , (.),