+ ,
my.kzn, + ,  


..
..
..
: :  

: 1,   : 1 - 1,  : 1/1. 

193023; : ().   ,
 "Agro Innovation Asia"    , , ,  
 - () 66 (!) , 5-,  (!)  - 144 000  (!).
    !
     - 

 "Agro Innovation Asia"    "Thyssen"   .

        
 , ,  ,   .

     .
: ; 06.06.2019 730 .430 .: 1,   : 1 - 1,  : 1/1. 

|<<   (1)   >>| 

, , , , (.),