+ ,
my.kzn, + ,  


..
.,,..
. ..
: :  

: 1,   : 1 - 1,  : 1/1. 

193890; : .5000 .    ,
  Panasonic, LG, Samsung, Karel  .   .  .
: . ; 31.01.2020 730 .665 .: 1,   : 1 - 1,  : 1/1. 

|<<   (1)   >>| 

, , , , (.),