+ ,
my.kzn, + ,  


..
( , . ), ., .,/ , , , , ,, ,, , , ,:VHS,CD,DVD, ,, ,, , , , , , , ( ), : , ,, ,, , ,, , ,, ,, , , , , ,, ,, . , ,, , , , / , , ,, , ,, , , , , : , , , , .,,, ,,/, , , , , .., ,, ,, ,, , , ./,
: :  

: 3,   : 1 - 3,  : 1/1. 

192613; :   ,
 -    - , , ; 
 ; 
 ; 
   ; 
 . 
, -,  ,    -,     . 
     ,    ,  ,   .
: *; 24.03.2019 550 .433 .


190317; :   ,
 , -, , , , , , ,  , 
 ,   ,  (  )

   .

  , , , , )

    
12 
12 
 9000 
 10000  

 Mebel.1Semey.kz   ,  .   
 , , .     .
: ; 01.05.2018 730 .286 .


190310; :   ,
 , , , , , ,   ,  
,  ,  
  remont.1semey.kz    ,  
, ,     .

  ( )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
: , ; 01.05.2018 730 .286 .: 3,   : 1 - 3,  : 1/1. 

|<<   (1)   >>| 

, , , , (.),